Thông tin liên hệ

  • Công ty Huấn luyện và Đào tạo Kinh Doanh Tinh Gọn
  • Địa chỉ: 15 bis Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0983051646 (Ms. Vy Dung)
  • Email: kinhdoanhtinhgon@gmail.com